Program för Fokus Hjälpmedel Skåne, Malmömässan 6-7 september 2022

Seminarieprogram - samma program båda dagarna!09.30-10.15 MDR, det medicintekniska regelverket

Petrus Laestadius, Swedish Medtech, branschföreningen för medicinteknik

Från maj 2021 gäller MDR skarpt för alla tillverkare av medicintekniska produkter och tjänster. Vi tittar på varför vi behövde ett nytt regelverk och skillnaderna jämfört med det tidigare. Nya roller i regelverket gör att leverantörer och kunder har gemensamt intresse av och ansvar för att regelverket efterlevs. Vi tittar även på det förändrade ansvaret för distributörer, dvs även hjälpmedelscentralerna.

10.40 - 11.25 TBA

Vi återkommer så fort en ny talare är klar

13.00 - 13.45 Hur använda vårt intellekt framför muskler när vi arbetar med förflyttningar i vården.

Kicki Reifeldt & Martin Gottfridsson, Hjälpmedelcenter Sverige

Det är en realitet att belastningsskador är ett stort problem inom vården och omsorgen. Risken att drabbas av belastningsskador är särskilt stor då patienter ska förflyttas. Om nu förflyttningar visar sig vara en så stor riskfaktor, behöver man se på förflyttningar ur ett helt annat perspektiv. Vi vill ju att vårdpersonalen ska må bra och stanna kvar i vården. Eftersom förflyttningar är en viktig del av patientens vård och behandling, ska vi involvera dem i sina förflyttningar så mycket som möjligt. Utförs förflyttningarna i en medvetet anpassad miljö som tillvaratar och förstärker patientens förmågor maximalt, minskas tyngden och belastningen för vårdpersonalen på ett avgörande sätt. Men för att göra det här tankearbetet behövs verktyg för detta. HMC Sverige har genom ett nytt forskningsprojekt validerat metoder för patientanalys som kan vara en tillgång i detta arbete.  Det kommer den här föreläsningen handla om. 

 

15.00 - 15.45 När livet störtdök

Yasmin Nilson

Yasmin Nilson skulle börja på dansgymnasium till hösten 1999, men på sommaren hände det otänkbara – hon bröt nacken i en dykolycka och blev förlamad. Till en början blev det en fråga om att bara överleva. Sedan kom det svåra, att återta livet. Yasmin berättar om hur hon har burit sig åt för att omsätta traumat till konstruktiva krafter som strävar framåt. Hon är journalist och föreläsare och driver Soluret Podcast där hon möter människor från alla samhällsskikt. Tillsammans med Anna Bergholtz har hon startat Unique Power - en samlad kraft med unika kompetenser och perspektiv.

Följande företag kommer att hålla workshop i sina montrar:

11.30 Vad är pulsation?

Att ligga på en luftmadrass där luftcellerna växlar i ett växeltrycksläge eller alternerande läge kan för en del vårdtagare upplevas negativt för bland annat sömnen.I denna workshop tittar vi på en luftmadrass med det pulserande läget, där rörelserna i madrassen är mindre och skonsammare för vårdtagaren, både vad gäller komfort och vävnadstryck. När används en luftmadrass i ett trycksårsförebyggande arbete och vad är viktigt att tänka på? Vad är skillnaden mellan pulserande läge, växlande läge och konstant lågt tryck? Vilken klinisk evidens finns för att backa upp det pulserande läget? Trycksår och pulsation, hur kan till exempel sömn och smärta påverkas?

Arrangör: Care of Sweden, Monter C:02

12.00 Sängtillbehör för tryckavlastning och re-positonering

Enligt EPUAP* är det starkt rekommenderat att lägesändra personer med eller med risk för trycksår, såvida det inte är kontraindicerat. Lägesändringsfrekvens bestäms med hänsyn till personens aktivitetsnivå, mobilitet och förmåga att självständigt ändra läge. Vi går igenom principer om hur man kan re-positionera brukaren samt förebygga trycksår i sängen med omvårdnadshjälpmedlet SoftTilt.

Arrangör: Invacare, Monter F:10

12.30 När en är nog

Hur får vi personalen att arbeta på ett smart och ergonomiskt sätt? När räcker det med en person och när behöver man vara fler? Hur inverkar dina arbetsmetoder på din kropp och på patienten? På vilka sätt kan vi använda taklyften för att underlätta mer än att lyfta från A-B?

Arrangör: Guldmann, Monter B:02

14.00 Inställningar och val för optimala köregenskaper och ett bra sittande i en aktivrullstol

Vi går igenom vilka inställningar man kan göra för att anpassa en rullstol till en brukare som behöver en mer skräddarsydd rullstol. 

Arrangör: Sunrise Medical, Monter J:06

14.30 Positionering och aktivering i och omkring säng

Med få hjälpmedel och rätt kunskap når man långt. Vi kommer att visa positionering och mobilisering från liggande i säng på en tryckavlastande madrass till sittande på sängkant och vidare upp till gående. Fokus är att använda så få hjälpmedel som möjligt, men arbeta skonsamt för patienten och personalen samt att aktivera brukaren mest möjligt.

Arrangör: Direct Health Care Groupe, Monter E:10

Du träffar oss på mässan