Utställare Monter Category Webbadress
ARJO Sverige AB ARJO Sverige AB B:06 Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Hygien, Förflyttning/mobilisering https://www.arjo.com/sv-se/
Anatomic Sitt Anatomic Sitt E:02 Transport/bilanpassning, Mobilitet/gånghjälpmedel, Hygien, Barnhjälpmedel http://www.anatomicsitt.com
Care of Sweden AB Care of Sweden AB C:02 Trycksårsprevention http://www.careofsweden.se/
Direct Health Care Group Direct Health Care Group E:10 Trycksårsprevention, Rehabilitering/habilitering, Hygien, Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Arbetsplatshjälpmedel https://www.directhealthcaregroup.com/sv/
Guldmann AB Guldmann AB B:02 Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Hygien, Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel https://www.guldmann.com/se
HEA Medical AB HEA Medical AB D:12 Trycksårsprevention, Rehabilitering/habilitering, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Hygien, Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Arbetsplatshjälpmedel http://heamedical.se/
Invacare AB Invacare AB F:10 Trycksårsprevention, Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Hygien, Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel http://www.invacare.se/sv
L&B Medical AB L&B Medical AB H:06 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel http://www.lbmedical.se
Mercado Medic AB Mercado Medic AB B:12 Rehabilitering/habilitering, Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Arbetsplatshjälpmedel https://mercado.se
Minicrosser AB Minicrosser AB K:06 & L:04 Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel http://www.minicrosser.se/
Permobil AB Permobil AB C:10 Trycksårsprevention, Rehabilitering/habilitering, Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel http://www.permobil.com/sv-start/SwedenStart/start/
Sanicare AB Sanicare AB H:10 Trycksårsprevention, Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Hygien, Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel http://www.sanicare.se
Sunrise Medical AB Sunrise Medical AB J:06 Trycksårsprevention, Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel http://www.sunrisemedical.se/
Swereco Swereco A:09 Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Hygien, Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Arbetsplatshjälpmedel https://www.swereco.se/
Tobii Dynavox AB Tobii Dynavox AB A:05 Rehabilitering/habilitering, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Fritid, Barnhjälpmedel, Arbetsplatshjälpmedel https://www.tobiidynavox.com/sv/

Du träffar oss på mässan