Därför vill du inte missa att ställa ut på Fokus Hjälpmedel Skåne

Om ert företag är verksamt inom hjälpmedelsbranschen är Fokus Hjälpmedel Skåne rätt forum för er. Som utställare får ni möjlighet att skapa relationer och träffa beslutsfattare på olika nivåer, allt från inköpare på landstingen och vårdpersonal till brukare och dess anhöriga.


Fokus Hjälpmedel är mässan där framtid och innovation står i fokus. Syftet med detta forum är att presentera produktnyheter, ta upp aktuella ämnen genom seminarier och därmed öka förutsättningarna för en kvalitativ och tillgänglig vård och omsorg. Här möts hjälpmedelsverksamheter, beslutsfattare, vårdpersonal, användare och alla som har ett intresse för hjälpmedel.

Här kommer du att kunna registrera dig och hämta ditt utställarkort!


Kontakta Sven-Erik Bjarnesson för bokning av monter!
Sven-Erik Bjarnesson Säljare
seb@vendo-media.se
070-486 96 11