Möt våra föreläsare

Samma seminarier  båda dagarna

 

09:30 Din resa var min resa – tillbaka efter en ryggmärgsskada
Erik Berndtsson, RG Aktiv Rehabilitering

I över 40 år har RG Aktiv Rehabilitering besökt personer med nyförvärvad ryggmärgsskada på sjukhus över hela landet, s.k. uppsök. Besöken görs av förebilder, det vill säga personer som själva lever med en ryggmärgsskada, s.k. uppsökare. Anhöriga till personer som får en ryggmärgsskada går också de igenom en kris. Sedan ett drygt år tillbaka erbjuder RG stöd även för anhöriga genom anhörig-uppsökare. Syftet vid både patient- och anhöriguppsök är att lyssna, stötta och – vid behov – förmedla sina egna erfarenheter om vägen framåt.

Erik Berndtsson är förebild och rehabcoach och utvecklar idag den uppsökande verksamheten i föreningen RG Aktiv Rehabilitering. ”Att träffa någon som vet vad man går igenom och hur bra det faktiskt kan bli är ovärderligt.”

 

 

11:15 Förflytta kunskap
Nicola Parmelund är forskning och utvecklingsansvarig på HMC Sverige. Han är
även leg. fysioterapeut och utbildare inom förflyttningskunskap.

Att arbeta med olika typer av vårdbehov, ställer höga krav på utförarna. Krav som ser olika ut beroende på vad yrkesrollen omfattar. Vars och ens uppgift gentemot patienten ser olika ut men målen är gemensamma – att patienten ska bibehålla eller återfå så mycket som möjligt av sin hälsa och samtidigt uppnå en god livskvalité. För att det arbetet ska bli så framgångsrikt som möjligt, behöver yrkesutövare med olika bakgrunder och kompetenser mötas för att delge varandra sin specialistkunskap. Det är en komplex situation att förflytta kunskap mellan olika yrkesgrupper men en viktig framgångsfaktor för ett gott vårdresultat. Den här föreläsningen kommer att handla om hur forskning samt dess tillämpning kan användas för att förflytta kunskap teoretiskt och praktiskt mellan till exempel arbets- och fysioterapeuter och omvårdnadspersonal. En viktig pusselbit i omställningen av äldreomsorgen.

  

  

 

 

13:00 Specialanpassade hjälpmedel – från behov till färdig produkt
Sara Gunnarsson - Region Halland, Elisabeth Wigert - Region Jönköping

Sara Gunnarsson och Elisabeth Wigert från hjälpmedelsverksamheterna i Halland och Jönköping och som ingår i Nationell arbetsgrupp för regulatoriska frågor i hjälpmedelsverksamheterna beskriver hur vägen till ett specialanpassat hjälpmedel kan se ut. Från ett behov hos en patient, via tillverkning inom hjälpmedelsverksamheten, till en utvärderad produkt.

 

15:15 När livet inte blir som man tänkt sig
Fredrik Ekdala

Jag har turnerat landet runt i över tio år med den här föreläsningen. Oavsett om publiken har bestått av allmänhet, studenter, pensionärer, sjuka, friska eller anställda inom såväl privat som offentlig sektor, så har alla kunnat känna igen sig. Föreläsningen kom till efter att jag fick diagnosen Parkinsons sjukdom när jag var 45 år. Den vänder sig till alla, och handlar om hur vi kan bli bättre på att hantera motgångar.

Allt från små vardagliga käppar i hjulet till stora omvälvande händelser som sjukdomar och dödsfall i familjen.