Utställare Monter Category Webbadress
ABT/Batteri24.se ABT/Batteri24.se N:10 Övrigt http://www.abt-batteri.se
ARJO Sverige AB ARJO Sverige AB D:11 Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel https://www.arjo.com/sv-se/
Abilia Abilia F:12 Kommunikation (syn, hörsel, kognition) https://www.abilia.com/sv
Akvarie Leasing Akvarie Leasing M:04 Övrigt https://www.akvarieleasing.se/
Amoena Sweden Amoena Sweden N:06 Övrigt https://www.amoena.com/se/
Anatomic Sitt Anatomic Sitt E:02 Barnhjälpmedel, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Transport/bilanpassning http://www.anatomicsitt.com
Axla Axla M:09 Hygien https://www.axlacare.se/
Bano Life Bano Life M:06 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Rehabilitering/habilitering https://banolife.no/
Baxter Hill-Rom Baxter Hill-Rom L:04 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel https://www.baxter.se/sv
Bima Bima F:02 Trycksårsprevention http://www.bimaplastteknik.se
Bioservo Technologies AB Bioservo Technologies AB G:08 Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel http://www.bioservo.se
Br Ström Br Ström A:09 Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Kommunikation (syn, hörsel, kognition) https://www.brstrom.se/
Brehms Spilerdug ApS Brehms Spilerdug ApS N:01 Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel https://spilerdug.se
Care of Sweden AB Care of Sweden AB D:02 Trycksårsprevention http://www.careofsweden.se/
Cobi Rehab AB Cobi Rehab AB G:06 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Hygien, Övrigt, Trycksårsprevention https://www.cobirehab.com/sv/
Comfort System Scandinavia AB Comfort System Scandinavia AB B:02 Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel http://www.comfortsystem.se
Decon AB Decon AB C:10 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Mobilitet/gånghjälpmedel http://www.decon.se/
Direct Health Care Group Direct Health Care Group B:06 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Hygien, Trycksårsprevention https://www.directhealthcaregroup.com/sv/
Dobsom Dobsom N:09 Fritid, Rehabilitering/habilitering https://www.dobsom.se/
ErgoNova ErgoNova M:14 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Övrigt, Kommunikation (syn, hörsel, kognition) http://www.ergonova.se/
Etac Sverige Etac Sverige H:06 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Trycksårsprevention https://www.etac.com/sv-se/sverige/
Eurovema Mobility AB Eurovema Mobility AB H:04 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Mobilitet/gånghjälpmedel http://www.eurovema.com/sv-se
Evondos Evondos J:16 Övrigt https://www.evondos.com/
FreedomBikes FreedomBikes C:02 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Transport/bilanpassning https://freedombikes.se/
Frölunda Data Frölunda Data J:02 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Mobilitet/gånghjälpmedel https://frolundadata.se/
Goesart Goesart G:09 Övrigt, Kommunikation (syn, hörsel, kognition) http://www.goesart.com/
Guldmann AB Guldmann AB A:08 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel https://www.guldmann.com/se
Göran Sjödén Rehab Distribution Göran Sjödén Rehab Distribution J:04 Trycksårsprevention https://www.rehabshop.se/
HD Rehab HD Rehab K:09 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Trycksårsprevention http://www.hdrehab.se/
HEA Medical AB HEA Medical AB C:12 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Hygien, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Trycksårsprevention http://heamedical.se/
HMN HMN H:12 Barnhjälpmedel, Hygien, Trycksårsprevention http://www.hmn.dk/sv/
Human Care HC AB Human Care HC AB C:11 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel http://humancare.se/sv/
Invacare AB Invacare AB F:10 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Trycksårsprevention http://www.invacare.se/sv
Jysk Handi Jysk Handi F:04 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Övrigt https://www.jyskhandi.se
KIT KIT K:12 Fritid, Rehabilitering/habilitering https://kitsweden.se/
Kandre Kandre K:14 Hygien, Övrigt https://www.kandre.se/
Komikapp Komikapp L:02 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Kommunikation (syn, hörsel, kognition) http://www.komikapp.se
L&B Medical L&B Medical J:10 Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel https://www.lbmedical.se
LevaBo LevaBo H:08 Förflyttning/mobilisering, Trycksårsprevention https://www.levabo.dk/en
Linet Linet D:12 Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering, Övrigt, Trycksårsprevention http://www.linet.se/sv/hemvard
MDV Välfärdsteknik MDV Välfärdsteknik A:02 Övrigt https://www.mdvteknik.se/
Made for Movement AB Made for Movement AB N:11 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel http://www.madeformovement.com/
Mayday Aid AB Mayday Aid AB N:05 Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Transport/bilanpassning http://www.maydayaid.se/
Medeka Medeka N:07 Rehabilitering/habilitering https://www.medeka.fi/
Medema Physio Medema Physio L:06 Fritid, Rehabilitering/habilitering, Övrigt https://www.medema.se/
Medemagruppen Medemagruppen D:10 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel http://www.minicrosser.se/
Medimi Medimi L:08 Övrigt https://www.medimiab.com/
Mercado Medic AB Mercado Medic AB G:10 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel https://mercado.se
Minitech Minitech A:05 Barnhjälpmedel, Arbetsplatshjälpmedel, Övrigt https://www.minitech.se
Monark Exercise Monark Exercise L:05 Fritid, Övrigt https://monarkexercise.se/
Mondian AB Mondian AB J:12 Övrigt http://mondian.se
Myloc Myloc F:05 Övrigt https://myloc.se/
NHS Care NHS Care N:08 Förflyttning/mobilisering, Arbetsplatshjälpmedel, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel https://www.nhscare.se/
Panthera AB Panthera AB E:10 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Övrigt http://www.panthera.se/
Permobil Permobil E:10 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel http://www.permobil.com/sv-start/SwedenStart/start/
Pernova Pernova C:01 http://www.pernova.se/
Picomed AB Picomed AB N:04 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Kommunikation (syn, hörsel, kognition) http://www.picomed.se/
Polaria Polaria M:07 Hygien https://polaria.se/
Pressalit Pressalit M:10 Förflyttning/mobilisering, Hygien https://pressalit.com/
Primed Fysio och Rehab AB Primed Fysio och Rehab AB A:11 Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel https://www.primed.se/
Region Skåne Region Skåne A:01 Övrigt https://www.skane.se/
Rehasense Rehasense H:10 Fritid, Mobilitet/gånghjälpmedel https://rehasense.com/
Salubrious AB Salubrious AB L:12 Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Hygien, Trycksårsprevention https://www.salubrious.se/sv/
Schuchmann Schuchmann J:06 Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel https://www.schuchmann.de/en/
Skohälsan Skohälsan K:16 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Övrigt https://skohalsan.com/sv/
Sterner & Sterner Sterner & Sterner J:14 Arbetsplatshjälpmedel, Hygien https://sternerosterner.se/
Sundab Sundab M:08 Övrigt http://www.sundab.se
Sunrise Medical AB Sunrise Medical AB B:10 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Trycksårsprevention http://www.sunrisemedical.se/
Svan Care AB Svan Care AB J:08 Förflyttning/mobilisering, Hygien http://www.svancare.se/
Swereco Swereco B:11 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel https://www.swereco.se/
TFH TFH N:03 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Övrigt, Kommunikation (syn, hörsel, kognition) https://tfhsensory.se/
Tobii Dynavox AB Tobii Dynavox AB A:07 Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Kommunikation (syn, hörsel, kognition) https://se.tobiidynavox.com/
Togemo AB Togemo AB G:12 Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Övrigt, Trycksårsprevention http://www.togemo.se
Topro Mobility AB Topro Mobility AB L:10 Mobilitet/gånghjälpmedel https://topromobility.se/
Virotea Virotea H:07 Övrigt https://www.virotea.com/
Wolturnus A/S Wolturnus A/S E:12 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Trycksårsprevention http://wolturnus.dk/se
World of Comfort World of Comfort M:12 Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.worldofcomfort.dk