Förflyttning/mobilisering

Utställare Monter Category Webbadress
ARJO Sverige AB ARJO Sverige AB D:11 Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel https://www.arjo.com/sv-se/
Bano Life Bano Life M:06 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Rehabilitering/habilitering https://banolife.no/
Baxter Hill-Rom Baxter Hill-Rom L:04 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel https://www.baxter.se/sv
Brehms Spilerdug ApS Brehms Spilerdug ApS N:01 Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel https://spilerdug.se
Cobi Rehab AB Cobi Rehab AB G:06 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Hygien, Övrigt, Trycksårsprevention https://www.cobirehab.com/sv/
Comfort System Scandinavia AB Comfort System Scandinavia AB B:02 Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel http://www.comfortsystem.se
Decon AB Decon AB C:10 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Mobilitet/gånghjälpmedel http://www.decon.se/
Direct Health Care Group Direct Health Care Group B:06 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Hygien, Trycksårsprevention https://www.directhealthcaregroup.com/sv/
ErgoNova ErgoNova M:14 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Övrigt, Kommunikation (syn, hörsel, kognition) http://www.ergonova.se/
Etac Sverige Etac Sverige H:06 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Trycksårsprevention https://www.etac.com/sv-se/sverige/
Eurovema Mobility AB Eurovema Mobility AB H:04 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Mobilitet/gånghjälpmedel http://www.eurovema.com/sv-se
FreedomBikes FreedomBikes C:02 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Transport/bilanpassning https://freedombikes.se/
Frölunda Data Frölunda Data J:02 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Mobilitet/gånghjälpmedel https://frolundadata.se/
Guldmann AB Guldmann AB A:08 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel https://www.guldmann.com/se
HD Rehab HD Rehab K:09 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Trycksårsprevention http://www.hdrehab.se/
HEA Medical AB HEA Medical AB C:12 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Hygien, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Trycksårsprevention http://heamedical.se/
Human Care HC AB Human Care HC AB C:11 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel http://humancare.se/sv/
Invacare AB Invacare AB F:10 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Trycksårsprevention http://www.invacare.se/sv
Jysk Handi Jysk Handi F:04 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Övrigt https://www.jyskhandi.se
Komikapp Komikapp L:02 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Kommunikation (syn, hörsel, kognition) http://www.komikapp.se
L&B Medical L&B Medical J:10 Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel https://www.lbmedical.se
LevaBo LevaBo H:08 Förflyttning/mobilisering, Trycksårsprevention https://www.levabo.dk/en
Linet Linet D:12 Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering, Övrigt, Trycksårsprevention http://www.linet.se/sv/hemvard
Made for Movement AB Made for Movement AB N:11 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel http://www.madeformovement.com/
Medemagruppen Medemagruppen D:10 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel http://www.minicrosser.se/
Mercado Medic AB Mercado Medic AB G:10 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel https://mercado.se
NHS Care NHS Care N:08 Förflyttning/mobilisering, Arbetsplatshjälpmedel, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel https://www.nhscare.se/
Panthera AB Panthera AB E:10 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Övrigt http://www.panthera.se/
Permobil Permobil E:10 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel http://www.permobil.com/sv-start/SwedenStart/start/
Picomed AB Picomed AB N:04 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Kommunikation (syn, hörsel, kognition) http://www.picomed.se/
Pressalit Pressalit M:10 Förflyttning/mobilisering, Hygien https://pressalit.com/
Skohälsan Skohälsan K:16 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Övrigt https://skohalsan.com/sv/
Sunrise Medical AB Sunrise Medical AB B:10 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Trycksårsprevention http://www.sunrisemedical.se/
Svan Care AB Svan Care AB J:08 Förflyttning/mobilisering, Hygien http://www.svancare.se/
Swereco Swereco B:11 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel https://www.swereco.se/
TFH TFH N:03 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Övrigt, Kommunikation (syn, hörsel, kognition) https://tfhsensory.se/
Wolturnus A/S Wolturnus A/S E:12 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Trycksårsprevention http://wolturnus.dk/se