Fritid

Utställare Monter Category Webbadress
Bano Life Bano Life M:06 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Rehabilitering/habilitering https://banolife.no/
Decon AB Decon AB C:10 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Mobilitet/gånghjälpmedel http://www.decon.se/
Direct Health Care Group Direct Health Care Group B:06 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Hygien, Trycksårsprevention https://www.directhealthcaregroup.com/sv/
Dobsom Dobsom N:09 Fritid, Rehabilitering/habilitering https://www.dobsom.se/
FreedomBikes FreedomBikes C:02 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Transport/bilanpassning https://freedombikes.se/
Frölunda Data Frölunda Data J:02 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Mobilitet/gånghjälpmedel https://frolundadata.se/
HD Rehab HD Rehab K:09 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Trycksårsprevention http://www.hdrehab.se/
Human Care HC AB Human Care HC AB C:11 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel http://humancare.se/sv/
Invacare AB Invacare AB F:10 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Trycksårsprevention http://www.invacare.se/sv
KIT KIT K:12 Fritid, Rehabilitering/habilitering https://kitsweden.se/
Komikapp Komikapp L:02 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Kommunikation (syn, hörsel, kognition) http://www.komikapp.se
Made for Movement AB Made for Movement AB N:11 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel http://www.madeformovement.com/
Mayday Aid AB Mayday Aid AB N:05 Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Transport/bilanpassning http://www.maydayaid.se/
Medema Physio Medema Physio L:06 Fritid, Rehabilitering/habilitering, Övrigt https://www.medema.se/
Monark Exercise Monark Exercise L:05 Fritid, Övrigt https://monarkexercise.se/
Picomed AB Picomed AB N:04 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Kommunikation (syn, hörsel, kognition) http://www.picomed.se/
Rehasense Rehasense H:10 Fritid, Mobilitet/gånghjälpmedel https://rehasense.com/
Skohälsan Skohälsan K:16 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Övrigt https://skohalsan.com/sv/
Sunrise Medical AB Sunrise Medical AB B:10 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Trycksårsprevention http://www.sunrisemedical.se/
Swereco Swereco B:11 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel https://www.swereco.se/
TFH TFH N:03 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Övrigt, Kommunikation (syn, hörsel, kognition) https://tfhsensory.se/
Tobii Dynavox AB Tobii Dynavox AB A:07 Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Kommunikation (syn, hörsel, kognition) https://se.tobiidynavox.com/
Wolturnus A/S Wolturnus A/S E:12 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Trycksårsprevention http://wolturnus.dk/se