Barnhjälpmedel

Utställare Monter Category Webbadress
Anatomic Sitt Anatomic Sitt E:02 Barnhjälpmedel, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Transport/bilanpassning http://www.anatomicsitt.com
Baxter Hill-Rom Baxter Hill-Rom L:04 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel https://www.baxter.se/sv
Cobi Rehab AB Cobi Rehab AB G:06 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Hygien, Övrigt, Trycksårsprevention https://www.cobirehab.com/sv/
Decon AB Decon AB C:10 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Mobilitet/gånghjälpmedel http://www.decon.se/
Direct Health Care Group Direct Health Care Group B:06 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Hygien, Trycksårsprevention https://www.directhealthcaregroup.com/sv/
ErgoNova ErgoNova M:14 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Övrigt, Kommunikation (syn, hörsel, kognition) http://www.ergonova.se/
Etac Sverige Etac Sverige H:06 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Trycksårsprevention https://www.etac.com/sv-se/sverige/
Eurovema Mobility AB Eurovema Mobility AB H:04 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Mobilitet/gånghjälpmedel http://www.eurovema.com/sv-se
Frölunda Data Frölunda Data J:02 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Mobilitet/gånghjälpmedel https://frolundadata.se/
Guldmann AB Guldmann AB A:08 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel https://www.guldmann.com/se
HEA Medical AB HEA Medical AB C:12 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Hygien, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Trycksårsprevention http://heamedical.se/
HMN HMN H:12 Barnhjälpmedel, Hygien, Trycksårsprevention http://www.hmn.dk/sv/
Invacare AB Invacare AB F:10 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Trycksårsprevention http://www.invacare.se/sv
Jysk Handi Jysk Handi F:04 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Övrigt https://www.jyskhandi.se
Komikapp Komikapp L:02 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Kommunikation (syn, hörsel, kognition) http://www.komikapp.se
Made for Movement AB Made for Movement AB N:11 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel http://www.madeformovement.com/
Mayday Aid AB Mayday Aid AB N:05 Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Transport/bilanpassning http://www.maydayaid.se/
Medemagruppen Medemagruppen D:10 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel http://www.minicrosser.se/
Mercado Medic AB Mercado Medic AB G:10 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel https://mercado.se
Minitech Minitech A:05 Barnhjälpmedel, Arbetsplatshjälpmedel, Övrigt https://www.minitech.se
Panthera AB Panthera AB E:10 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Övrigt http://www.panthera.se/
Permobil Permobil E:10 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel http://www.permobil.com/sv-start/SwedenStart/start/
Picomed AB Picomed AB N:04 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Kommunikation (syn, hörsel, kognition) http://www.picomed.se/
Primed Fysio och Rehab AB Primed Fysio och Rehab AB A:11 Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel https://www.primed.se/
Salubrious AB Salubrious AB L:12 Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Hygien, Trycksårsprevention https://www.salubrious.se/sv/
Schuchmann Schuchmann J:06 Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel https://www.schuchmann.de/en/
Sunrise Medical AB Sunrise Medical AB B:10 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Trycksårsprevention http://www.sunrisemedical.se/
Swereco Swereco B:11 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel https://www.swereco.se/
TFH TFH N:03 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Övrigt, Kommunikation (syn, hörsel, kognition) https://tfhsensory.se/
Tobii Dynavox AB Tobii Dynavox AB A:07 Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Kommunikation (syn, hörsel, kognition) https://se.tobiidynavox.com/
Togemo AB Togemo AB G:12 Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Övrigt, Trycksårsprevention http://www.togemo.se
Wolturnus A/S Wolturnus A/S E:12 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Trycksårsprevention http://wolturnus.dk/se