Rehabilitering/habilitering

Utställare Monter Category Webbadress
ARJO Sverige AB ARJO Sverige AB D:11 Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel https://www.arjo.com/sv-se/
Bano Life Bano Life M:06 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Rehabilitering/habilitering https://banolife.no/
Baxter Hill-Rom Baxter Hill-Rom L:04 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel https://www.baxter.se/sv
Bioservo Technologies AB Bioservo Technologies AB G:08 Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel http://www.bioservo.se
Br Ström Br Ström A:09 Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Kommunikation (syn, hörsel, kognition) https://www.brstrom.se/
Brehms Spilerdug ApS Brehms Spilerdug ApS N:01 Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel https://spilerdug.se
Cobi Rehab AB Cobi Rehab AB G:06 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Hygien, Övrigt, Trycksårsprevention https://www.cobirehab.com/sv/
Comfort System Scandinavia AB Comfort System Scandinavia AB B:02 Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel http://www.comfortsystem.se
Direct Health Care Group Direct Health Care Group B:06 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Hygien, Trycksårsprevention https://www.directhealthcaregroup.com/sv/
Dobsom Dobsom N:09 Fritid, Rehabilitering/habilitering https://www.dobsom.se/
ErgoNova ErgoNova M:14 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Övrigt, Kommunikation (syn, hörsel, kognition) http://www.ergonova.se/
Eurovema Mobility AB Eurovema Mobility AB H:04 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Mobilitet/gånghjälpmedel http://www.eurovema.com/sv-se
FreedomBikes FreedomBikes C:02 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Transport/bilanpassning https://freedombikes.se/
Frölunda Data Frölunda Data J:02 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Mobilitet/gånghjälpmedel https://frolundadata.se/
Guldmann AB Guldmann AB A:08 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel https://www.guldmann.com/se
HD Rehab HD Rehab K:09 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Trycksårsprevention http://www.hdrehab.se/
HEA Medical AB HEA Medical AB C:12 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Hygien, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Trycksårsprevention http://heamedical.se/
Human Care HC AB Human Care HC AB C:11 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel http://humancare.se/sv/
Invacare AB Invacare AB F:10 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Trycksårsprevention http://www.invacare.se/sv
KIT KIT K:12 Fritid, Rehabilitering/habilitering https://kitsweden.se/
Komikapp Komikapp L:02 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Kommunikation (syn, hörsel, kognition) http://www.komikapp.se
Linet Linet D:12 Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering, Övrigt, Trycksårsprevention http://www.linet.se/sv/hemvard
Made for Movement AB Made for Movement AB N:11 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel http://www.madeformovement.com/
Mayday Aid AB Mayday Aid AB N:05 Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Transport/bilanpassning http://www.maydayaid.se/
Medeka Medeka N:07 Rehabilitering/habilitering https://www.medeka.fi/
Medema Physio Medema Physio L:06 Fritid, Rehabilitering/habilitering, Övrigt https://www.medema.se/
Medemagruppen Medemagruppen D:10 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel http://www.minicrosser.se/
Mercado Medic AB Mercado Medic AB G:10 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel https://mercado.se
Panthera AB Panthera AB E:10 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Övrigt http://www.panthera.se/
Picomed AB Picomed AB N:04 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Kommunikation (syn, hörsel, kognition) http://www.picomed.se/
Primed Fysio och Rehab AB Primed Fysio och Rehab AB A:11 Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel https://www.primed.se/
Salubrious AB Salubrious AB L:12 Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Hygien, Trycksårsprevention https://www.salubrious.se/sv/
Schuchmann Schuchmann J:06 Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel https://www.schuchmann.de/en/
Sunrise Medical AB Sunrise Medical AB B:10 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Trycksårsprevention http://www.sunrisemedical.se/
Swereco Swereco B:11 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel https://www.swereco.se/
Tobii Dynavox AB Tobii Dynavox AB A:07 Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Kommunikation (syn, hörsel, kognition) https://se.tobiidynavox.com/
Togemo AB Togemo AB G:12 Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Övrigt, Trycksårsprevention http://www.togemo.se
Wolturnus A/S Wolturnus A/S E:12 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Trycksårsprevention http://wolturnus.dk/se
World of Comfort World of Comfort M:12 Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.worldofcomfort.dk