Hygien

Utställare Monter Category Webbadress
ARJO Sverige AB ARJO Sverige AB D:11 Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel https://www.arjo.com/sv-se/
Anatomic Sitt Anatomic Sitt E:02 Barnhjälpmedel, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Transport/bilanpassning http://www.anatomicsitt.com
Axla Axla M:09 Hygien https://www.axlacare.se/
Baxter Hill-Rom Baxter Hill-Rom L:04 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel https://www.baxter.se/sv
Cobi Rehab AB Cobi Rehab AB G:06 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Hygien, Övrigt, Trycksårsprevention https://www.cobirehab.com/sv/
Direct Health Care Group Direct Health Care Group B:06 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Hygien, Trycksårsprevention https://www.directhealthcaregroup.com/sv/
Etac Sverige Etac Sverige H:06 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Trycksårsprevention https://www.etac.com/sv-se/sverige/
Guldmann AB Guldmann AB A:08 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel https://www.guldmann.com/se
HEA Medical AB HEA Medical AB C:12 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Hygien, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Trycksårsprevention http://heamedical.se/
HMN HMN H:12 Barnhjälpmedel, Hygien, Trycksårsprevention http://www.hmn.dk/sv/
Invacare AB Invacare AB F:10 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Trycksårsprevention http://www.invacare.se/sv
Kandre Kandre K:14 Hygien, Övrigt https://www.kandre.se/
L&B Medical L&B Medical J:10 Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel https://www.lbmedical.se
NHS Care NHS Care N:08 Förflyttning/mobilisering, Arbetsplatshjälpmedel, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel https://www.nhscare.se/
Polaria Polaria M:07 Hygien https://polaria.se/
Pressalit Pressalit M:10 Förflyttning/mobilisering, Hygien https://pressalit.com/
Salubrious AB Salubrious AB L:12 Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Hygien, Trycksårsprevention https://www.salubrious.se/sv/
Sterner & Sterner Sterner & Sterner J:14 Arbetsplatshjälpmedel, Hygien https://sternerosterner.se/
Svan Care AB Svan Care AB J:08 Förflyttning/mobilisering, Hygien http://www.svancare.se/
Swereco Swereco B:11 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel https://www.swereco.se/
Wolturnus A/S Wolturnus A/S E:12 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Trycksårsprevention http://wolturnus.dk/se