Kommunikation (syn, hörsel, kognition)

Utställare Monter Category Webbadress
Abilia Abilia F:12 Kommunikation (syn, hörsel, kognition) https://www.abilia.com/sv
Br Ström Br Ström A:09 Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Kommunikation (syn, hörsel, kognition) https://www.brstrom.se/
ErgoNova ErgoNova M:14 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Övrigt, Kommunikation (syn, hörsel, kognition) http://www.ergonova.se/
Frölunda Data Frölunda Data J:02 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Mobilitet/gånghjälpmedel https://frolundadata.se/
Goesart Goesart G:09 Övrigt, Kommunikation (syn, hörsel, kognition) http://www.goesart.com/
HEA Medical AB HEA Medical AB C:12 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Hygien, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Trycksårsprevention http://heamedical.se/
Komikapp Komikapp L:02 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Kommunikation (syn, hörsel, kognition) http://www.komikapp.se
Picomed AB Picomed AB N:04 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Kommunikation (syn, hörsel, kognition) http://www.picomed.se/
TFH TFH N:03 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Övrigt, Kommunikation (syn, hörsel, kognition) https://tfhsensory.se/
Tobii Dynavox AB Tobii Dynavox AB A:07 Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Kommunikation (syn, hörsel, kognition) https://se.tobiidynavox.com/