Mobilitet/gånghjälpmedel

Utställare Monter Category Webbadress
ARJO Sverige AB ARJO Sverige AB D:11 Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel https://www.arjo.com/sv-se/
Airgo Airgo L:08 Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel https://airgo.se/
Anatomic Sitt Anatomic Sitt E:02 Barnhjälpmedel, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Transport/bilanpassning http://www.anatomicsitt.com
Baxter Hill-Rom Baxter Hill-Rom L:04 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel https://www.baxter.se/sv
Decon AB Decon AB C:10 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Mobilitet/gånghjälpmedel http://www.decon.se/
Etac Sverige Etac Sverige H:06 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Trycksårsprevention https://www.etac.com/sv-se/sverige/
Eurovema Mobility AB Eurovema Mobility AB H:04 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Mobilitet/gånghjälpmedel http://www.eurovema.com/sv-se
FreedomBikes FreedomBikes C:02 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Transport/bilanpassning https://freedombikes.se/
Frölunda Data Frölunda Data M:02 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Mobilitet/gånghjälpmedel https://frolundadata.se/
Guldmann AB Guldmann AB A:08 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel https://www.guldmann.com/se
Human Care HC AB Human Care HC AB C:11 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel http://humancare.se/sv/
Invacare AB Invacare AB F:10 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Trycksårsprevention http://www.invacare.se/sv
L&B Medical L&B Medical J:10 Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel https://www.lbmedical.se
Made for Movement AB Made for Movement AB N:11 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel http://www.madeformovement.com/
Mayday Aid AB Mayday Aid AB N:05 Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Transport/bilanpassning http://www.maydayaid.se/
Medemagruppen Medemagruppen D:10 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel http://www.minicrosser.se/
NHS Care NHS Care N:08 Förflyttning/mobilisering, Arbetsplatshjälpmedel, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel https://www.nhscare.se/
Primed Fysio och Rehab AB Primed Fysio och Rehab AB A:11 Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel https://www.primed.se/
Rehasense Rehasense H:10 Fritid, Mobilitet/gånghjälpmedel https://rehasense.com/
Schuchmann Schuchmann J:06 Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel https://www.schuchmann.de/en/
Sunrise Medical AB Sunrise Medical AB B:10 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Trycksårsprevention http://www.sunrisemedical.se/
Swereco Swereco B:11 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel https://www.swereco.se/
Topro Mobility AB Topro Mobility AB L:10 Mobilitet/gånghjälpmedel https://topromobility.se/
Wolturnus A/S Wolturnus A/S E:12 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Trycksårsprevention http://wolturnus.dk/se